Regulamin promocji Black Friday

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

"Organizator"
Organizatorem promocji jest ekoDetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 84/86
, NIP: 527-270-70-06, KRS: 0000498234prowadzący sklep internetowy ekodrogeria.pl
"Uczestnik"
Uczestnikiem Promocji "Black Friday" jest:
a) każdy, kto w dniach: od 24 listopada 2017 roku godz. 00:00 do 27 listopada (do godziny 23:59) 2017 roku (w okresie trwania promocji) złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie https://www.ekodrogeria.pl/ zamówienie na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu.
b) akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik proszony jest o modyfikację zamówienia, eliminując możliwość zawarcia transakcji, która nie będzie odpowiadać jego wymogom.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI

Przedmiotem promocji "Black Friday" są rabaty od 15% do 50% na wybrane produkty z asortymentu sklepu internetowego ekodrogeria.pl. Wszystkie ceny zostały obniżone i są to wartości widoczne dla klientów.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ ZASIĘG

Promocja dotyczy zamówień złożonych na stronie www.ekodrogeria.pl w dniach  od 24 listopada 2017 roku godz. 00:00 do 27 listopada (do godziny 23:59) 2017 roku lub wyczerpania zapasów na terenie RP, wysyłka zamówień wyłącznie na terytorium RP. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Uczestnikiem Promocji jest każda osoba, która w czasie trwania Promocji złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie https://www.ekodrogeria.pl/ zamówienie na produkty objęte Promocją, określone w pkt V i akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 

4.2. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik proszony jest o modyfikację zamówienia, eliminując możliwość zawarcia transakcji, która nie będzie odpowiadać jego wymogom.

V. ZASADY PROMOCJI

5.1. Promocją objęty jest cały asortyment sklepu internetowego ekodrogeria.pl.

5.2. Rabat  na poszczególnie produkty są widoczne dla klienta po wejściu na stronę. Cena regularna jest przekreślona oraz pojawia się informacja o ile procent cena regularna została obniżona.

5.2.1. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami ekodrogeria.pl również kuponami za zapisanie się do newslettera.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PROMOCJĄ

6.1. W momencie złożenia zamówienia Uczestnik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia.

6.2. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia np. z powodu wyczerpania się asortymentu lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia:

6.2.1. Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia.

a) w przypadku zgody na wydłużony czas realizacji Organizator podejmie próbę pozyskania towaru i jeśli będzie to możliwe zamówienie zostanie wysłane na wskazany, podczas składania zamówienia, adres.

b) W przypadku braku zgody na wydłużony czas realizacji lub braku możliwości uzyskania towaru od dostawców zamówienie zostanie anulowane, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

7.1. Zwrot produktów zakupionych w ramach Promocji jest możliwy w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia. Zwracane produkty nie mogą  nosić śladów użytkowania. Sytuacja ta dotyczy zarówno zamówień odbieranych w punkcie odbiorów osobistych, jak również zamówień dostarczonych kurierem lub pocztą.

7.2. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego ekodrogeria.pl, dostępnego na stronie www.ekodrogeria.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane mailem na adres: sklep@ekodrogeria.pl w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia niniejszej Promocji. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.