Regulamin promocji RABATOWA JESIEŃ -20%

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

"Organizator"
Organizatorem promocji jest ekoDetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolskiej 84/86
, NIP: 527-270-70-06, KRS: 0000498234prowadzący sklep internetowy ekodrogeria.pl
"Uczestnik"
Uczestnikiem Promocji "RABATOWA JESIEŃ -20%" jest:
a) każdy, kto w dniach: od 7 sierpnia 2017 roku godz. 08:00 do 13 sierpnia (do godziny 23:59) 2017 roku (w okresie trwania promocji) złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie https://www.ekodrogeria.pl/ zamówienie na produkty objęte Promocją, określone w pkt V,
b) akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik proszony jest o modyfikację zamówienia, eliminując możliwość zawarcia transakcji, która nie będzie odpowiadać jego wymogom.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI

Przedmiotem promocji "RABATOWA JESIEŃ -20%" jest rabat -20% na cały NIEPRZECENIONY wcześniej asortyment sklepu internetowego ekodrogeria.pl.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ ZASIĘG

Promocja dotyczy zamówień złożonych na stronie www.ekodrogeria.pl w dniach od 23 września 2017 roku (godz. 00:00) do 24 (do godziny 23:59) 2017 roku lub wyczerpania zapasów na terenie RP, wysyłka zamówień wyłącznie na terytorium RP. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Uczestnikiem Promocji jest każda osoba, która w czasie trwania Promocji złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie https://www.ekodrogeria.pl/ zamówienie na produkty objęte Promocją, określone w pkt V i akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 

4.2. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik proszony jest o modyfikację zamówienia, eliminując możliwość zawarcia transakcji, która nie będzie odpowiadać jego wymogom.

V. ZASADY PROMOCJI

5.1. Promocją objęty jest cały NIEPRZECENIONY asortyment sklepu internetowego ekodrogeria.pl.

5.2. Rabat -20% naliczy się w koszyku po wpisaniu kodu JESIEN

5.2.1. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami ekodrogeria.pl

5.2.2. Wykorzystanie kodu rabatowego sprawi, że wartość całego koszyka obniży się o 20%

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PROMOCJĄ

6.1. W momencie złożenia zamówienia Uczestnik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia.

6.2. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia np. z powodu wyczerpania się asortymentu lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia:

6.2.1. Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail o zaistniałej sytuacji i zaproponuje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia.

a) w przypadku zgody na wydłużony czas realizacji Organizator podejmie próbę pozyskania towaru i jeśli będzie to możliwe zamówienie zostanie wysłane na wskazany, podczas składania zamówienia, adres.

b) W przypadku braku zgody na wydłużony czas realizacji lub braku możliwości uzyskania towaru od dostawców zamówienie zostanie anulowane, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

7.1. Zwrot produktów zakupionych w ramach Promocji jest możliwy w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia. Zwracane produkty nie mogą  nosić śladów użytkowania. Sytuacja ta dotyczy zarówno zamówień odbieranych w punkcie odbiorów osobistych, jak również zamówień dostarczonych kurierem lub pocztą.

7.2. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego ekodrogeria.pl, dostępnego na stronie www.ekodrogeria.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane mailem na adres: sklep@ekodrogeria.pl w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia niniejszej Promocji. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.